VAD DET KAN VARA VÄRT

VAD DET KAN VARA VÄRT

Få ett uppskattat värde av nyttan med strukturerad tidbokning

BÖRJA HÄR

0$

Tack för visat intresse!

UNDERLAG FÖR TIDBOKNING

Ifyllda värden är genomsnittliga - Du kan självfallet ändra dessa så att de bättre speglar just din situation och verksamhet

Inklusive sociala kostnader

Inklusive efterarbete och återgång
Totalt antal kunder per arbetsdag


Antalet arbetsdagar per månad

Du måste välja ett objekt för att fortsätta

NÄSTA STEG

NYTTJANDEGRAD | EFFEKT

Investering i tidbokningssystem skapar utrymme för fler uppdrag

Uppskattat genomsnittsvärde i kronor per utfört uppdrag

Uppskattat antal uppdrag som kan läggas till per timme


Du måste välja ett objekt för att fortsätta

NÄSTA STEG

Uppskattat Värde

Det uppskattade värdet per år vid implementering av strukturerad tidbokning


SAMMANFATTNING

Beskrivning Antal/Kr Antal Värde
Rabatt
Totalt Värde

LADDA HEM UNDERLAGET

Copyright © 2021 IdeasOnLine | Powered with from Sweden